Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client

Shoqëria “2RC” është partnere serioze dhe e besueshme e shumë shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Përgjatë viteve të veprimtarisë së saj të biznesit, me aktivitetin dhe punët e kryera, “2RC” ka krijuar marrëdhënie korrekte e të qëndrueshme me partnerët e saj në biznes, si dhe me klientë të ndryshëm.

Njëkohësisht, “2RC” ka qenë një kontraktor i saktë e i rregullt për të gjithë insitucionet me të cilët ka bashkëpunuar. Çdo kontratë e projekt i marrë përsipër është zbatuar me sukses në tërësinë e tij dhe brenda afateve të kërkuara.